Kontakti

Amber Coast Logistics

Amber Coast Logistics (ACL) projekts tika īstenots saskaņā ar Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmu 2007. –2013. gadam. Projekta gaitā tika pētīti un meklēti risinājumi, kā uzlabot Baltijas jūras reģiona austrumu un dienvidu teritoriju pieejamību un loģistikas tīklu kvalitāti, kā arī mazināt robežu šķērsošanas infrastruktūras un administratīvos šķēršļus ar valstīm ārpus Eiropas.

ACL projekts ilga divus ar pusi gadus (09.06.2011 - 08.03.2014), apvienojot ostu pārvaldes, loģistikas centrus, transporta jomā iesaistītās valsts iestādes un pētniecības institūtus.

Projektā piedalījās 20 partneri no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Dānijas, Polijas un Baltkrievijas. Vadošais partneris bija Hamburgas osta (Port of Hamburg Marketing), savukārt no Latvijas tajā piedalījās Ventspils brīvostas pārvalde, Rīgas brīvostas pārvalde un Latvijas Loģistikas asociācija.

Galvenā Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāte šajā projektā bija pētījums par multimodālajiem transporta koridoriem Baltijas jūras reģionā, tajā skaitā esošās un potenciālās kravu plūsmas (konteineri, ro-ro), to virzieni, kā arī atsevišķu koridoru izmaksas.

Kopējais projekta budžets (visiem partneriem) bija ~2,8 miljoni EUR. Programmas līdzfinansējums Latvijai bija 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām.

Izsmeļoša informācija par ACL projektu pieejama projekta mājas lapā www.ambercoastlogistics.eu.