2021.gada 4.augusts

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 4.augusta ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par atteikšanos piešķirt valsts atbalstu.