2020.gada 20.novembris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 20.novembra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 21.augusta sēdes protokola Nr.27/2020 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr.28/2020 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr.29/2020 apstiprināšanu.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 1.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr.30/2020 apstiprināšanu.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 2.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr.31/2020 apstiprināšanu.
 6. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 6.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr.32/2020 apstiprināšanu.
 7. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 6.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr.33/2020 apstiprināšanu.
 8. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 15.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr.34/2020 apstiprināšanu.
 9. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 16.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr.35/2020 apstiprināšanu.
 10. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 4.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr.36/2020 apstiprināšanu.
 11. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2019.gada 9 mēnešu pārskatu.
 12. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos 2020.gada 10 mēnešos.
 13. Par 2020.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.
 14. Par izmaiņām Ventspils brīvostas amatu sarakstā un struktūrā.
 15. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada budžeta projektu.
 16. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada struktūru un amatu sarakstu.
 17. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 18. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 19. Par Ventspils brīvostas pārvaldes nomas maksas parāda piedzīšanas vadlīnijām.
 20. Par iesniegumiem un izmaiņām līgumos.
 21. Par SIA “HansaMatrix Ventspils” iesniegumu.
 22. Par SIA “PKL Latvia” iesniegumu.
 23. Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma “Evija”, SIA “Fast Bunkering” un SIA “Baltimar VT” iesniegumiem.
 24. Par papildus vienošanos peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošanai.
 25. Par AS “Immer Digital” iesniegumu.
 26. Par degvielas iegādi.
 27. Par nolikumu par Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkumu procedūras organizēšanas kārtību un veidiem.
 28. Par iekšējā audita ziņojuma un ieteikuma ieviešanas grafika apstiprināšanu.
 29. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējo auditu.
 30. Par Ventspils brīvostas pārvaldes struktūrshēmas projektu.
 31. Par g/s “Dzelme”.
 32. Par Ventspils ostas stratēģisko plānu.
 33. Par metodoloģiju par iespēju terminālim samazināt nomas maksu.
 34. Par Piestātņu maksu.
 35. Par SIA “Quality Jobs”, SIA “HansaMatrix Ventspils SIA” un AS “HansaMatrix” iesniegumiem.
 36. Par Ventspils brīvostas pārvaldes komunikācijas vadlīnijām un kritērijiem un nosacījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmai nelielu reklāmas projektu ietvaros (līdz 3000 eur apmērā).
 37. Par Ventspils brīvostas pārvaldes, Ventspils brīvostas valdes sadarbību ar Ventspils pilsētas domi nepieciešamo jautājumu izskatīšanā.
 38. Par papildus vienošanos ar Stena Line.
 39. Par ražošanas ēkas Kustes dambī 30A,Ventspilī un tai pieguļošās zemes iznomāšanu.
 40. Par SIA “S4U”iesniegumu.
 41. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 29.decembra sēdes kārtību, 2021.gada sēžu grafiku un 2021.gada pirmās sēdes dienas kārtību.