2023.gada 14.marts

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 14.marta ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 22.februāra sēdes protokola Nr. 6/2023 apstiprināšanu.
  2. Par izmaiņām Ventspils brīvostas pārvaldes amatu sarakstā un struktūrā.
  3. Par Ventspils brīvostas pārvaldes paraksttiesīgo personu nozīmēšanu.
  4. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 17.janvāra lēmumā Nr.2/13 “Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisiju”.
  5. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.jūlija lēmumā Nr.15/10 “Par Ventspils ostas robežu pārskatīšanu”.
  6. Par biedrības “Basketbola klubs “Ventspils”” iesniegumu.
  7. Par SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” iesniegumu.
  8. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
  9. Par p/k “Hercogs Jēkabs” biļešu cenām.