2023.gada 30.augusts

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 30.augusta sēdes darba kārtība: 

  1. Par lēmuma pārsūdzēšanu.