2020.gada 24.aprīlis

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 24.aprīļa ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par SIA “ARBO Windows” iesniegumu