2023.gada 3.oktobris

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 3.oktobra ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par Vienošanās protokoliem pie 2020.gada 3.septembra aizdevuma līgumiem.
  2. Par papildus remontdarbiem PŪS kuģim “VENTA”.