Kontakti

Ventspils ostas Ventas krasta nostiprinājuma — piestātņu Nr. 2 un Nr. 3 pastiprināšana

Projekta mērķis ir nodrošināt pastāvīgu navigācijas drošību ostas iekšējā akvatorijā un Ventas kuģošanas kanālā.

Projekts paredz Ventspils ostas Ventas kuģošanas kanāla krasta nostiprinājuma — piestātņu Nr. 2 un Nr. 3 pastiprināšanu, izveidojot atslodzes plātni uz pāļu pamatnes piestātņu aizmugures zonā, tādējādi paaugstinot kuģošanas drošību ostas akvatorijā un drošu kuģu novietošanu piestātnēs Nr. 2 un Nr. 3.

Hidrotehniskajām būvēm Ventas krastos ir ļoti liela nozīme, jo tās nodrošina drošu navigāciju ostas iekšējā akvatorijā. Uz šīm piestātnēm, kas ir izvietotas no upes grīvas augšup pret straumi, ik gadu piegādā vairāk nekā 7 miljonus tonnu kravu. Projekta Ventspils ostas Ventas upes kuģošanas kanāla krasta nostiprinājuma — piestātņu Nr. 2 un Nr. 3 — pastiprināšana īstenošana samazina avārijas situāciju risku, kuru rezultātā Ventspils ostas iekšējā akvatorijā var tikt bloķēta kuģu kustība.

Projekts tiek īstenots no 2014. līdz 2016. gadam  saskaņā ar darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3. aktivitāti Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros. Projekta kopējā attiecināmās izmaksas ir ~ 4,4 miljoni EUR. Plānotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir ~ 3,8 miljoni EUR.

25.11.2014. Saņemta būvatļauja Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšanai