2020.gada 21.augusts

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 21.augusta sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 22.maija sēdes protokola Nr.18/2020 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 13.jūnija ārkārtas sēdes protokola Nr. 19/2020 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 15.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr. 20/2020 apstiprināšanu.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr. 21/2020 apstiprināšanu.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 29.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr. 22/2020 apstiprināšanu.
 6. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 3.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr. 23/2020 apstiprināšanu.
 7. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 4.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr. 24/2020 apstiprināšanu.
 8. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 5.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr. 25/2020 apstiprināšanu.
 9. Par Ventspils ostas stratēģisko plānu.
 10. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos 2020.gada 7 mēnešos.
 11. Par SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” iesniegumu.
 12. Par SIA “Pobeda Confectionery” iesniegumu.
 13. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2019.gada 22.novembra lēmumā Nr.13/8 “Par SIA “EUROLCDS” iesniegumu.
 14. Par SIA “EUROLCDS” iesniegumu.
 15. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 16. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2020.gada 1.pusgada pārskatu.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2020.gada budžeta 1.pusgada izpildi.
 18. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 19. Par iesniegumiem un izmaiņām līgumos.
 20. Par SIA “VK Terminal” iesniegumu.
 21. Par SIA “Port Towage” iesniegumiem.
 22. Par SIA “Nord 57” iesniegumu/
 23. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2020.gada Investīciju programmas izpildi.
 24. Par Ventspils brīvostas pārvades funkciju auditu.
 25. Par Ventspils brīvostas pārvaldes vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu apstiprināšanu.
 26. Par AS “Ventspils Grain Terminal” iesniegumiem.
 27. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 14/1 “Par SIA “Ventspils Andren” iesniegumu”.
 28. Par Ventspils brīvostas pārvaldes gruntssūcēja kuģa “Dzelme” attīstības alternatīvas.
 29. Par informatīvo ziņojumu “Par Fiancial Times grupas daļas FDI Intelligence ikgadējo Brīvo ekonomisko zonu novērtējumu”.
 30. Par pilnsabiedrības “HOCHTIEF Solutions, LNK Industries” iesniegumu.
 31. Par grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes 2020.gada budžetā.
 32. Par ostu maksu salīdzinājumu.
 33. Par atlīdzību telpu nomnieku piesaistes gadījumā.
 34. Par līgumu grozījumiem.
 35. Par sankciju riska pārvaldības kārtības apstiprināšanu.
 36. Par Ventspils brīvostas 12.piestātnes tehnisko stāvokli.
 37. Par piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
 38. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 14.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.26/2020 apstiprināšanu.
 39. Par grozījumiem Ventspils brīvostas valdes 2017.gada 4.augusta lēmumā Nr. 8/20 “Par kredīta līgumu slēgšanu ar Danske Bank A/S”.
 40. Par nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 12A, Ventspilī, un kustamās mantas Ventspilī, K.Valdemāra ielā 12A un K.Valdemāra ielā 12, atsavināšanu.
 41. Par vienošanos ar Ventspils pilsētas domi par dzenskrūves projektu.
 42. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 20.novembra sēdes dienas kārtību.