2022.gada 26.janvāris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 26.janvāra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 29.decembra sēdes protokola Nr. 31/2021 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 14.janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 1/2022 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 17.janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 2/2022 apstiprināšanu.
 4. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2021.gada 12 mēnešos
 5. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 6. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 7. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 8. Par SIA “Ventall Termināls” un SIA “Bio – Venta” iesniegumiem.
 9. Par SIA “HansaMatrix Ventspils” iesniegumu.
 10. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2019.gada 22.novembra lēmumā Nr. 13/8  “Par SIA “EUROLCDS” iesniegumu”.
 11. Par līguma termiņa pagarināšanu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.
 12. Par grozījumiem darba līgumā ar Ventspils brīvostas pārvaldnieku.
 13. Par amata vietu likvidēšanu.
 14. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada nefinanšu mērķu izpildi.
 15. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada iepirkuma plāna izpildi.
 16. Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkuma plānu 2022.gadam.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmas projektu konkursiem.
 18. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā audita ieteikumu ieviešanu.
 19. Par iekšējā audita ziņojuma un ieteikumu ieviešanas grafika apstiprināšanu.
 20. Par Ventspils brīvostas maksām.
 21. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 23.februāra sēdes dienas kārtību.