Kontakti

Ventspils brīvostas sauskravu termināļa būvniecība

Viena no pēdējo gadu nozīmīgākajām ostas infrastruktūras būvēm ir Ventspils brīvostas jaunais sauskravu terminālis Ventas kreisajā krastā, starp Ventas tiltu un Apvedtiltu.

Pateicoties iepriekš veiktajai paceļamā Ventas tilta rekonstrukcijai un jaunā termināļa izbūvei, Ventspils osta ir ieguvusi plašāku teritoriju saimnieciskajai darbībai un modernu infrastruktūru ģenerālkravu, birstošo kravu, būvmateriālu u.c. kravu piegādei, novietošanai un iekraušanai kuģos.

Jaunajam terminālim ir 300 metru gara un 8 metru dziļa piestātne ar 5 hektāru kravu uzglabāšanas laukumu un jauniem vai rekonstruētiem dzelzceļa sliežu pievadceļiem ~ 2 km garumā.

Terminālī ir īstenots Latvijā unikāls risinājums — piestātnē „iegremdēta” ūdensapgādes un elektrības apgādes stacija ērtam un ātram pieslēgumam. Izbūvētais dzelzceļš ļauj palielināt koksnes pārkraušanas ātrumu, t.i., iekraut koksni no vagoniem tieši kuģos, piedāvājot klientiem pievilcīgākus tarifus.

Projekts no 2011. līdz 2014. gadam ir īstenots ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Kopējās termināļa izmaksas  ir 13,4 miljoni EUR, no tiem 8,1 miljonu EUR ir līdzfinansējis ES Kohēzijas fonds un 5,3 miljonus EUR — Ventspils brīvostas pārvalde.