Biroja un dokumentu vadības nodaļa

Dokumentu pārvaldības nodaļa nodrošina dokumentu un informācijas apriti starp struktūrvienībām, klientiem un sadarbības partneriem, kā arī organizē arhīva pārvaldību. Sekretariāts nodrošina pārvaldnieka biroja darbu: koordinē ienākošos/izejošos telefona zvanus, organizē apmeklētāju pieņemšanu, sanāksmes, lietišķās tikšanās, kā arī risina citus ar biroja darba nodrošināšanu saistītus pienākumus.

Port of Ventspils, Contacts

Biroja un dokumentu vadības nodaļas vadītāja

Gundega Rebhūna
Tālrunis: (+371) 63622586