2021.gada 30.novembris

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 30.novembra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 27.oktobra sēdes protokola Nr. 27/2021 apstiprināšanu.
 2. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2021.gada 10 mēnešos.
 3. Par Ventspils brīvostas pārvades starpperioda pārskatu par galvenajiem finanšu rādītājiem 2021.gada 9 mēnešos.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 5. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 6. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 7. Par iekšējā audita “Līgumu izpildes kontrole" ziņojuma un ieteikumu ieviešanas grafika apstiprināšanu.
 8. Par papildus būvuzraudzības darbiem objektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”.
 9. Par grozījumiem Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 29.septembra lēmumā Nr. 24/12 “Par būvdarbu līgumu objektam “Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/54 KF”.
 10. Par līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
 11. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas stividorkompāniju asociācija”.
 12. Par Ventspils brīvostas pārvaldes koplīgumiem.
 13. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada budžetu.
 14. Par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās.
 15. Par AS “Ventbunkers” iesniegumu.
 16. Par nomas līgumu termiņu pagarināšanu Dārzu ielā 6 un Sarkanmuižas dambī 25c,Ventspilī.
 17. Par AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” iesniegumu.
 18. Par AS “Immer Digital” iesniegumiem.
 19. Par papildus vienošanos pie 2021.gada 25.maija līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-54 par būvdarbu izpildi objektā “Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana”.
 20. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 29.decembra sēdes dienas kārtību.