2022.gada 27.aprīlis

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.aprīļa sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 6.aprīļa sēdes protokola Nr. 8/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 20.aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr.9/2022 apstiprināšanu.
 3. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 3 mēnešos.
 4. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 5. Par AS “Ventspils Grain Terminal” iesniegumu.
 6. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 7. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 8. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā auditora paveiktajiem darbiem.
 9. Par vides sanācijas projektu.
 10. Par Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga aktivitāšu plāna 2022.gadam izpildi 2022.gada 1.ceturksnī.
 11. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada 1.ceturkšņa nefinanšu mērķu izpildi.
 12. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada 1.ceturkšņa iepirkuma plāna izpildi.
 13. Par SIA “Eprons” iesniegumu.
 14. Par piesārņoto ūdeņu pieņemšanu un nodošanu.
 15. Par līguma par apbūves tiesību ar SIA “BLNC” redakciju.
 16. Par SIA “Kusman 14” iesniegumu.
 17. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “FORPET BALTIC”.
 18. Par līgumu ar SIA “FORPET BALTIC”.
 19. Par 2022.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi 1-3.mēnešos.
 20. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 25.maija sēdes dienas kārtību.