2022.gada 28.decembris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 28.decembra sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 30.novembra sēdes protokola Nr. 25/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 2.decembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 26/2022 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 16.decembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 27/2022 apstiprināšanu.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.decembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 28/2022 apstiprināšanu.
 5. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 11 mēnešos.
 6. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 7. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 8. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 9. Par SIA “PETROTRANS INVEST” iesniegumu.
 10. Par SIA “Avker” iesniegumu.
 11. Par SIA ““Ventspils nafta” termināls” iesniegumu.
 12. Par komercsabiedrību iesniegumiem.
 13. Par AS “IMMER DIGITAL” iesniegumu.
 14. Par SIA “EUROLCDS” iesniegumu.
 15. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējo auditoru.
 16. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā audita gada plāna 2023.gadam apstiprināšanu.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes koplīgumu.
 18. Par Ventspils brīvostas pārvaldes paraksttiesīgo personu nozīmēšanu.
 19. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkuma plānu 2023.gadam.
 20. Par Ventspils brīvostas pārvaldes nefinanšu mērķiem 2023.gadā.
 21. Par Ventspils brīvostas zemes un infrastruktūras objektu nomas maksas aprēķināšanas metodiku.
 22. Par SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” un AS “Ventspils Stevedoring Company” iesniegumiem.
 23. Par grozījumiem Ventspils brīvostas valdes  2020.gada 17.janvāra lēmumā Nr. 2/13 “Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisiju.
 24. Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmas projektu konkursiem.
 25. Par papildus būvdarbiem objektā “Papildus darbi objektā “Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas terases seguma  atjaunošana”.
 26. .
 27. Par Ventspils brīvostas valdes nākamās sēdes dienas kārtību.