2022.gada 17.janvāris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada ārkārtas sēdes darba kārtība: 

  1. Par vienošanās noslēgšanu ar AS “Ventas osta”.
  2. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 30.novembra lēmuma Nr.28/18 “Par AS “Immer Digital” iesniegumu” atzīšanu par spēku zaudējušu.