Energopārvaldības politika

Ventspils brīvostas pārvaldes energopārvaldības politikas mērķis ir nepārtraukti  paaugstināt energoefektivitāti un samazināt energoresursu patēriņu Ventspils brīvostas pārvaldes darbības nodrošināšanā, kā arī nodrošināt energoefektivitātes rādītāju uzlabošanu,  nepieciešamo  informāciju, darbinieku un materiālo resursu pieejamību.

Ventspils brīvostas pārvalde apņemas:

 • Īstenot energoefektivitāti veicinošus pasākumus:
  • veikt iekārtu un tehnoloģisko sistēmu uzlabošanu;
  • veikt ēku atjaunošanu un/vai pārbūvi;
  • uzskaitīt un analizēt energopatēriņu;
  • izvērtēt ilgtermiņa risinājumus, kas var uzlabot energoefektivitāti;
  • analizēt ieguvumus un ieguldījumus.
 • Izvirzīt  energoefektivitāti kā vienu no prioritātēm.
 • Ietvert un izvērtēt energoefektivitātes faktorus, kas var ietekmēt energosniegumu, organizējot projektēšanas un konsultāciju pakalpojumu iepirkumus un pieņemot projektēšanas un konsultāciju darbu izpildi.
 • Nodrošināt personāla apmācību, paaugstinot personāla kompetenci, prasmes un  iemaņas.
 • Sekot saistošo normatīvo aktu prasībām energopārvaldības jomā un rīkoties saskaņā ar tām.
 • Veikt regulāru  darbu Energopārvaldības sistēmas uzlabošanā, rezultātu kopsavilkumu dokumentējot Energopārvaldības sistēmas vadības pārskatos.

Sniegt informāciju sabiedrībai un par Energopārvaldības sistēmas svarīgumu informēt Ventspils brīvostas pārvaldes tīmekļvietnē https://www.portofventspils.lv/.