2024.gada 13.marts

Ventspils brīvostas valdes 2024.gada 13. marta ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par vienošanos ar SIA “FORPET BALTIC” par parāda samaksu.