2024.gada 28.februāris

Ventspils brīvostas valdes 2024.gada 28. februāra sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2024. gada 16. februāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 3/2024 apstiprināšanu.
 2. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2024. gada 1 mēnesī.
 3. Par smilšu sanešu uzkrātuves efektivitātes pētījumu.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 5. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 6. Par SIA “ARBO Windows” iesniegumu.
 7. Par teritorijas nomu Sarkanmuižas dambī 9, Ventspilī.
 8. Par līgumu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru un Valsts robežsardzi.
 9. Par vienošanās slēgšanu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Izglītības pārvalde” un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils domes administrācija”.
 10. Par SIA “Silver Star Agencies” iesniegumu.
 11. Par AS “Ventbunkers” iesniegumu.
 12. Par SIA “Ultraplast EU” iesniegumu.
 13. Par Ventspils brīvostas pārvaldes dalību Apvārsnis Eiropa projektā “MarTe: Marine technology excellence hub for sustainable blue economy in Baltics”.
 14. Par Ventspils brīvostas pārvaldes dalību biedrībās un organizācijās.
 15. Par Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga aktivitātēm 2023. gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnī.
 16. Par Ventspils brīvostas pārvaldes operatīvajiem finanšu rādītājiem par 2023. gadu.
 17. Par marķētas dīzeļdegvielas piegādi Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem.
 18. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “Pet Science Develop”.
 19. Par Ventspils brīvostas valdes nākamās sēdes darba kārtību.