2023.gada 31.maijs

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 31.maija sēdes darba kārtība:

1. Par komersantu iesniegumiem.
2. Par līguma par ieguldījumu veikšanu Ventspils brīvostā noslēgšanu ar SIA “Bio-Venta”.