Rekvizīti

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601

Reģistrācijas Nr. 90000284085

PVN maksātāja Nr. LV90000284085

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Konts: LV73RIKO0002210002268