Rekvizīti

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601

Reģistrācijas Nr. 90000284085

Banka: AS „Luminor”

Bankas kods: RIKOLV2X

Konts: LV73RIKO0002210002268