Rekvizīti

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601

Reģistrācijas Nr. 90000284085

Banka: AS „Swedbank”

Bankas kods: HABALV22

Konts: LV52HABA0001402039422