2022.gada 29.jūnijs

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 29.jūnija sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 25.maija sēdes protokola Nr. 12/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 15.jūnija ārkārtas sēdes protokola Nr. 13/2022 apstiprināšanu.
 3. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos 2022.gada 5 mēnešos.
 4. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 6. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 7. Par grozījumiem 2022.gada budžetā.
 8. Par objekta “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu.
 9. Par ielu vai to posmu uzturēšanu.
 10. Par papildus būvuzraudzības un autoruzraudzības darbiem objektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.
 11. Par iespējamo sankciju ietekmi.
 12. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada 1.ceturkšņa pārskatu.
 13. Par degvielas iegādi.
 14. Par Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbiem.
 15. Par vienošanās noslēgšanu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību.
 16. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.jūlija sēdes dienas kārtību.