2022.gada 2.novembris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 2.novembra ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieka ielā 26, Ventspilī, iegādi.
  2. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Car4Rent” saules paneļu būvniecībai zemes gabalā Krasta iela 1, Ventspilī.