Kontakti

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

Projekta ietvaros Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā tiks būvēta jauna ražošanas ēka ~ 6400 m2 platībā. 

Projekta mērķis ir, veicot ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī, sekmēt komersantu paplašināšanos, piesaistīt jaunus komersantus un radīt jaunas darbavietas.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) tiek īstenots piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljons eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. 

 

15.12.2016 Ventspils brīvostas pārvalde paraksta vienošanos ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti.

31.05.2017 Danske Bank atbalsta Ventspils industrializāciju 

14.06.2017 Noslēgumam tuvojas būvprojekta izstrāde

04.09.2017 Nākamā gada pavasarī plānots uzsākt jauno ražošanas ēku celtniecības darbus 

06.11.2017 Danske Bank piešķir aizdevumu ražošanas ēkas būvniecībai Ventspilī 

07.03.2018 Noslēgumam tuvojas ražošanas ēkas VATP6 projektēšanas darbi

11.06.2018 Ražošanas ēkas Nr.6 būvprojektu nodos ekspertīzei

07.09.2018 Ražošanas ēkai Nr.6 tiek veikta būvprojekta ekspertīze

13.12.2018 Projektā "Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā" (projekta Nr.3.1.1.5./16A/012) tiek veikts būvdarbu iepirkums 

15.02.2019 Noslēgts līgums par jaunas ražošanas ēkas būvniecību Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

03.04.2019 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā sākušies būvniecības darbi 

19.06.2019. Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.6 pamatos iemūrēs vēstījuma kapsulu 

25.06.2019 Ražošanas ēkas Nr.6 pamatos iemūrē vēstījumu

20.09.2019. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā pabeigta divu stāvlaukumu būvniecība

25.09.2019. Top jaunas ražošanas ēkas

01.11.2019. Ventspils Augsto tehnoloģiju parka sestajā ražošanas ēkā svin spāru svētkus

05.03.2020. Turpinās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.6 būvdarbi

19.05.2020. Ventspils brīvostas pārvalde turpina industriālās teritorijas izbūves darbus

17.08.2020. Plānotas izmaiņas ražošanas ēkas būvdarbos

30.11.2020. Turpinās darbs pie izmaiņām Ražošanas ēkas Nr.6 projektā

10.03.2021. Norit sarunas ar būvdarbu veicēju par turpmākajiem būvdarbiem VATP 6 ēkas pabeigšanai

15.06.2021. Atsākti Ventspils Augsto tehnoloģiju parka 6.ēkas būvdarbi

08.09.2021. Atver nākotnes iepakojuma ražotni 

27.12.2021. Turpinās darbs pie projekta īstenošanas

07.04.2022. Turpinās ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 būvniecība

30.06.2022. Turpinās ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 būvdarbi

07.10.2022. Turpinās ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 būvdarbi

21.12.2022. Ražošanas ēka atrodas būvniecības noslēguma fāzē

28.03.2023.  Pabeigti ražošanas ēkas nr. 6 būvniecības darbi

22.06.2023. Ražošanas ēku Nr.6 plāno nodot ekspluatācijā

22.09.2023. Ražošanas ēku Nr.6 nodos ekspluatācijā

12.12.2023. Ventspils brīvostā ekspluatācijā nodota ekoloģiski draudzīgu iepakojumu ražotne