2022.gada 29.decembris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 29.decembra ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par sanācijas darbu līgumu Norvēģijas grantu programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta realizāciju, Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/45.