Kontakti

Ražošanas ēkas celtniecība Ganību ielā 103

 

Projekta ietvaros uzbūvēta jauna ražošanas ēka  4158 m2 platībā.  Ēka iznomāta uzņēmumam SIA Ultraplast EU, kas tajā veic polikarbonāta plākšņu un piederumu ražošanu.

 

Projekta mērķis ir, veicot ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī, sekmēt komersantu paplašināšanos, piesaistīt jaunus komersantus un radīt jaunas darbavietas.

Ražošanas ēka pieņemta ekspluatācijā 2021.gada 16.jūnijā.

Projekts “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (Nr. 3.1.1.5./16/A/013) īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. 

09.02.2017. Ventspils brīvosta turpina attīstīties - tuvākajos gados uzbūvēs trīs jaunas ražošanas ēkas

04.09.2017 Nākamā gada pavasarī plānots uzsākt jauno ražošanas ēku celtniecības darbus 

06.12.2017 Projektēšanas darbi - noslēguma fāzē 

07.03.2018 Noslēgsies jaunās ražošanas ēkas Ganību ielā projektēšanas darbi 

11.06.2018 Turpinās jaunās ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecības projekta īstenošanas darbi 

07.09.2018 Ganību ielas 103 ražošanas ēkas būvprojektam tiek veikta ekspertīze

06.12.2018 Turpinās projekta "Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī" (projekta Nr.3.1.1.5./16/A/013) īstenošana

08.03.2019 Izsludināts iepirkums par ražošanas ēkas būvniecību Ganību ielā

31.05.2019. Noslēgts līgums par ražošanas ēkas būvniecību Ganību ielā 103

19.07.2019. Sākusies jaunas ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā, Ventspilī

25.09.2019. Top jaunas ražošanas ēkas

19.11.2019. Ventspilī iemūrēs vēstījuma kapsulu jaunas rūpnīcas pamatos

22.11.2019. Iemūrēta vēstījuma kapsula polikarbonāta lokšņu ražotnes pamatos Ventspilī

27.11.2019. Ventspilī ražos polikarbonāta loksnes

05.03.2020. Turpinās ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvdarbi

19.05.2020. Ventspils brīvostas pārvalde turpina industriālās teritorijas izbūves darbus

14.08.2020. Topošajā ražošanas ēkā Ventspils brīvostā svin spāru svētkus

30.11.2020. Ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecība tuvojas noslēgumam

10.03.2021. Ražošanas ēkas būvdarbus plānots pabeigt aprīlī

07.06.2021. Ražošanas ēkas būvdarbi ir pabeigti
Pašlaik tiek veiktas nepieciešamās darbības, lai jaunuzbūvēto ēku pieņemtu ekspluatācijā.

14.09.2021. Ventspils brīvostā svinīgi atklās polikarbonāta lokšņu ražotni

17.09.2021. Atklāta jauna polikarbonāta plākšņu ražošanas rūpnīca