2021.gada 28.jūlijs

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 28.jūlija sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 30.jūnija sēdes protokola Nr. 14/2021 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 8.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr. 15/2021 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 21.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr.16/2021 apstiprināšanu.
 4. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2021.gada 6 mēnešos.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 6. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada nefinanšu mērķu izpildi.
 7. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 8. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 9. Par AS “Immer Digital” iesniegumu.
 10. Par SIA “Pobeda Confectionery” iesniegumu.
 11. Par piespiedu nomas attiecību nodibināšanu.
 12. Par biedrības basketbola klubs “Ventspils” iesniegumu.
 13. Par SIA “Nord 57” iesniegumu.
 14. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada iepirkuma plāna izpildi.
 15. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada budžeta 1.pusgada izpildi.
 16. Par grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada budžetā.
 17. Par 2021.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.
 18. Par SIA “Alpha Shipping Company” iesniegumu.
 19. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
 20. Par AS “Ventspils Grain Terminal” iesniegumiem.
 21. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 25.augusta sēdes dienas kārtību.