Drošības un risku pārvaldības departaments

Drošības un risku pārvaldības departaments ir atbildīgs par risku vadību un samazināšanu, drošības pasākumu izstrādi un ieviešanu, ostas drošības un tehnoloģiju pārvaldību, darba aizsardzības sistēmu vadību, ugunsdrošības sistēmu nodrošināšanu un vides uzraudzības sistēmas organizēšanu.

 

Drošības un risku pārvaldības departamenta vadītājs

Jānis Miķelsons
Tālrunis: +371 63602319

 

Ostas aizsardzības virsnieks

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Vides uzraudzības nodaļa