2023.gada 24.marts

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 24.marta ārkārtas sēdes darba kārtība:

1. Par pasažieru kuģa “HERCOGS JĒKABS” starpapskates remontu dokā.