2022.gada 19.septembris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 19.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par izmaiņām “Zemes un nekustamā īpašuma nomas maksas un maksas par apbūves tiesību noteikšanas principi, nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu noslēgšanas kārtība”.
  2. Par SIA “Bucher Municipal” iesniegumiem.
  3. Par SIA “Ultraplast EU” iesniegumiem.
  4. Par elektroenerģijas piegādi Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām.
  5. Par komandējumu.