2020.gada 22.maijs

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 22.maija sēdes dienas kārtība:

 1. Par ražošanas ēkas Kustes dambī 30A, Ventspilī, un tai pieguļošās zemes iznomāšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 21.februāra sēdes protokola Nr.4/2020 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 2.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 5/2020 apstiprināšanu.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 16.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 6/2020 apstiprināšanu.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 20.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 7/2020 apstiprināšanu.
 6. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 20.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 8/2020 apstiprināšanu.
 7. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 25.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 9/2020 apstiprināšanu.
 8. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 25.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 10/2020 apstiprināšanu.
 9. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 30.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 11/2020 apstiprināšanu.
 10. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 2.aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr. 12/2020 apstiprināšanu.
 11. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 24.aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr. 13/2020 apstiprināšanu.
 12. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr. 14/2020 apstiprināšanu.
 13. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr. 15/2020 apstiprināšanu.
 14. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr. 16/2020 apstiprināšanu.
 15. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 8.maija ārkārtas sēdes protokola Nr. 17/2020 apstiprināšanu.
 16. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 17. Par SIA “Pobeda Confectionery” iesniegumu.
 18. Par AS “Ventspils tirdzniecības osta” iesniegumu.
 19. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2019.gada budžeta izpildi.
 20. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos 2020.gada 4 mēnešos.
 21. Par zemes un nekustamā īpašuma nomas maksas un maksas par apbūves tiesību noteikšanas principiem, un nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu noslēgšanas kārtību.
 22. Par iesniegumiem un izmaiņām līgumos.
 23. Par vienošanās termiņa pagarināšanu ar maksātnespējīgās SIA “LATVIAN PORT” maksātnespējas administratori.
 24. Par Ventspils brīvostas Ziemeļu ostu.
 25. Par ierobežotas pieejamības informāciju.
 26. Par J.Ivanova iesniegumu.
 27. Par reklāmas līguma izbeigšanu ar biedrību “Basketbola klubs “Ventspils””.
 28. Par aizdevumu pamatsummu atmaksas kārtības maiņu vīrusa “Covid-19” izplatības apstākļos.
 29. Par nolikumu par Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkumu procedūru organizēšanas kārtību un veidiem.
 30. Par Ventspils brīvostas pārvaldes vidēja termiņa darbības programmu.
 31. Par Ventspils brīvostas pārvaldes kredītu pārkreditēšanu.
 32. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 33. Par vienošanās noslēgšanu ar AS “Ventas osta”.
 34. Par SIA “Eurohome Latvija” un SIA “LGT Stividors” iesniegumiem.
 35. Par nomas līguma izbeigšanu ar AS “Immer Digital“.
 36. Par papildus vienošanos ar SIA “Baltex Group”.
 37. Par papildus būvdarbiem ražošanas ēkai Ganību ielā 103, Ventspilī.
 38. Par līguma izbeigšanu ar SIA “VIA”.
 39. Par Ventspils brīvostas 12.piestātnes tehnisko stāvokli.
 40. Par papildus vienošanos ar SIA “Firma L4”.
 41. Par 2020.gada janvāra – aprīļa Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.
 42. Par SIA “Metko” iesniegumu.
 43. Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas vienošanās Nr.6.1.1.0/17/I/003 grozījumiem.
 44. Par H.Galnieka un A.Vītolas iesniegumu.
 45. Par AS “VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS” un SIA “Kaija Seafood” iesniegumiem.
 46. Par loču kuģa “Ronis” starpapskates remontu.
 47. Par būvdarbu līgumu objektam “Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī”, identifikācijas Nr. VBOP 2020/21KF.
 48. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 21.augusta sēdes dienas kārtību.