2021.gada 3.marts

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 3.marta ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par vienošanās noslēgšanu ar Ventspils pilsētas domi un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils muzejs”.