2022.gada 26.oktobris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 26.oktobra sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 28.septembra sēdes protokola Nr. 19/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 10.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr. 20/2022 apstiprināšanu.
 3. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 9 mēnešos.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 5. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 6. Par SIA “EUROLCDS” iesniegumu.
 7. Par izmaiņām SIA “Pobeda Confectionery” nomas teritorijā Kustes dambī 30A, Ventspilī.
 8. Par K.Zvana iesniegumu.
 9. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 10. Par AS “Ventspils Grain Terminal” iesniegumiem.
 11. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada nefinanšu mērķu izpildi.
 12. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada iepirkumu plāna izpildi.
 13. Par Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga aktivitāšu plāna 2022.gadam izpildi līdz 2022.gada 1., 2. un 3.ceturksnī.
 14. Par vides sanācijas projektu.
 15. Par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās.
 16. Par naftas atkritumu savācējkuģa “RINDA” klases atjaunošanas remontu dokā.
 17. Par objekta “Ventspils priekšostas krasta stiprinājuma atjaunošana” būvdarbu izmaksas sadārdzinājuma kompensēšanu.
 18. Par objekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu.
 19. Par papildus būvuzraudzības un autoruzraudzības darbiem objektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.
 20. Par komandējumu.
 21. Par SIA “AMBER REAL” iesniegumu.
 22. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 30.novembra sēdes dienas kārtību.
 23. Par starpvalstu atkrastes vēja parkiem.