2023.gada 6.janvāris

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 6.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par vienošanās ar SIA “Seastar” un SIA “Seastar Baltic” noslēgšanu.