Vides un darba aizsardzības nodaļa

Vides uzraudzības nodaļa atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina vides uzraudzību ostā, kā arī naftas produktu pārlējumu savākšanas un piesārņojuma likvidācijas darbus ostas akvatorijā.

Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

Daiga Mažrima
Tālr.: (+371) 63602312
E-pasts: [email protected]

 

Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupa

Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupas uzdevums ir ar naftu un naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un saimniecisko notekūdeņu pieņemšana un nodošana attīrīšanas iekārtām. Dienesta rīcībā ir divi šim mērķim paredzēti specializēti kuģi — Venta un Užava.

Tālrunis: (+371) 26558802