2022.gada 9.maijs

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 9.maija ārkārtas sēdes darba kārtība: 

  1. Par vienošanās noslēgšanu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību.