2021.gada 27.janvāris

 

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 27.janvāra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 29.decembra sēdes protokola Nr.41/2020 apstiprināšanu.
 2. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos 2020.gadā.
 3. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 5. Par iesniegumiem un izmaiņām līgumos.
 6. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2019.gada 22.novembra lēmumā Nr.13/8 “Par SIA “EUROLCDS” iesniegumu”.
 7. Par SIA “Taifun” iesniegumu.
 8. Par Ventspils pilsētas ostas infrastruktūras, pievadceļu un pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu.
 9. Par tiesvedības gaitu ar AS “Kālija parks”.
 10. Par grozījumiem Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 29.decembra lēmumā Nr. 41/48 “Par SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” iesniegumiem”.
 11. Par 2021.gada budžeta precizēto projektu.
 12. Par izmaiņām Ventspils brīvostas amatu saraksta sadaļā “Gruntssūcējs “Dzelme””.
 13. Par Ventspils brīvostas pārvaldes izdevumiem.
 14. Par grozījumiem Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 29.decembra lēmumā Nr. 41/9 “Par g/s/”Dzelme””.
 15. Par Ventspils ostas stratēģisko plānu.
 16. Par 2020.gada janvāra – decembra Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes nefinanšu mērķiem.
 18. Par ostas objektu uzraudzību.
 19. Par AS “Immer Digital” iesniegumu.
 20. Par SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” iesniegumiem.
 21. Par SIA “Latta” iesniegumu.
 22. Par finansējumu Ventspils brīvostas pārvaldes viedokļa paušanai plašsaziņas līdzekļos.
 23. Par būvdarbu līgumu objektam “Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi - Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/ 99.
 24. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 24.februāra sēdes dienas kārtību.