2020.gada 2.oktobris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 2.oktobra ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 21.augusta lēmumā Nr. 27/41 “Par vienošanos ar Ventspils pilsētas domi par dzenskrūves projektu.
  2. Par Ventspils brīvostas pārvaldes kustamās mantas nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldībai.