2020.gada 28.septembris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.septembra ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par AS “Immer Digital” tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.