2024.gada 16.maijs

Ventspils brīvostas valdes 2024.gada 16. maija ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par Ventspils brīvostas piestātņu virsūdens un zemūdens apsekošanu.
  2. Par maksātnespējīgās SIA “OSTAS CELTNIEKS” un SIA “LATEXPRESS” iesniegumiem.