2020.gada 21.februāris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 21.februāra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 17.janvāra sēdes protokola Nr.2/2020 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 31.janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 3/2020 apstiprināšanu.
 3. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 4. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos 2020.gada janvārī.
 5. Par 2019.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.
 6. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2020.gada budžeta grozījumiem un izmaiņām amatu sarakstā.
 7. Par Ventspils brīvostas valdes locekļu un pārvaldnieka profesionālās darbības apdrošināšanu.
 8. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējo auditu.
 9. Par Ventspils pilsētas ostas infrastruktūras uzturēšanu.
 10. Par p/k “Hercogs Jēkabs” un Akmeņraga, Ovišu un Užavas bāku biļešu cenām.
 11. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 12. Par vadlīnijām par nomas līgumos noteikto nokavējuma procentu likmes iespējamo samazināšanu.
 13. Par izmaiņām Ventspils brīvostas zemes iznomāšanas vadlīnijās.
 14. Par iesniegumiem un izmaiņām līgumos.
 15. Par Baltkrievijas vizītes laikā izskatītajiem jautājumiem un konstatētām sadarbības problēmām.
 16. Par Ventspils brīvostas Ziemeļu ostu.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 12.piestātnes tehnisko stāvokli.
 18. Par noklausīšanās un videonovērošanas ierīcēm Ventspils brīvostas pārvaldes ēkā.
 19. Par AS “Ventas osta” rīcības plānu 2020.gadā.
 20. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
 21. Par papildus būvdarbiem ražošanas ēkai Ganību ielā 103, Ventspilī.
 22. Par projekta īstenošanu.
 23. Par komercdarbību ostā.
 24. Par reklāmas līguma slēgšanu ar biedrību “Basketbola klubs” “Ventspils””.
 25. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 22.maija sēdes dienas kārtību.