2023.gada 7.jūnijs

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 7.jūnija ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par Vienošanās protokoliem pie 2019.gada 19.februāra hipotēkas līguma Nr. Ķ/A/19/35, pie 2020.gada 3.septembra aizdevuma līgumiem Nr. A1/1/F20/592 un Nr. A1/1/F20/593 un 2019.gada 19.februāra aizdevuma līguma Nr.A1/1/19/33.
  2. Par PŪS kuģa "VENTA" starpapskates remontu dokā.
  3. Par komandējumu.