Apspriešanās ar ostas lietotājiem

Ventspils brīvosta nav tikai ostas akvatorija. Ostas teritorija ir gandrīz puse no Ventspils pilsētas teritorijas, un ietver ne tikai ostu ar tās termināļiem, bet arī industriālās teritorijas ar ražošanas uzņēmumiem un citas platības. Tieši tāpēc brīvostas teritorijas un infrastruktūras lietotāju spektrs ir gana plašs : ostas termināļi, stividori, privāto piestātņu īpašnieki, kuģošanas līnijas, kuģu aģenti, bunkurētāji, atkritumu pieņēmēji, velkoņi, kuģu remonta un citu pakalpojumu sniedzēji, ostas teritorijā esošie apstrādes rūpniecības sektora uzņēmumi, privātpersonas, ostas un ostas teritorijas lietotāji (zemes īpašnieki vai nomnieki), kā arī tiešā ostas tuvumā/ietekmes zonā dzīvojošie un ostas infrastruktūru izmantojošie Ventspils iedzīvotāji.

Liela daļa ostas aktivitāšu notiek pašā Ventspils sirdī, kas nozīmē, ka ostā notiekošais skar lielu daļu Ventspils iedzīvotāju. Lai pēc iespējas vispusīgāk izrunātu visus jautājumus, kas skar Ventspils ostu un interesē tās lietotājus, Ventspils brīvostas pārvalde papildus komunikācijai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos organizē apspriedes par ar darbu un dzīvi ostas teritorijā saistītiem jautājumiem.

Informāciju par apspriežu organizēšanas līguma noslēgšanu varat iegūt, rakstot uz e-pastu: [email protected] ; ar līguma projektu varat iepazīties šeit.

Ventspils brīvostas pārvaldei ir svarīgs ostas lietotāju un citu ieinteresēto personu viedoklis par ostā notiekošo. Zemāk esošajā formā aicinām uzdot savus jautājumus vai iesūtīt ierosinājumus, par kādu tēmu, Jūsuprāt, vajadzētu organizēt kādu no apspriešanās pasākumiem.

 

Sazināties ar mums

 

JAUNUMI UN AKTUALITĀTES

12.06.2024. Tikšanās ar ostas lietotājiem

04.04.2024. Tikšanās ar ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu pārstāvjiem

11.08.2023. Tikšanās ar ostas lietotājiem

15.06.2023. Tikšanās ar ostas lietotājiem

20.05.2023. Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

12.01.2023. Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

13.10.2022. Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

04.07.2022. Tikšanās ar ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu pārstāvjiem

01.03.2022. Tikšanās ar ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu pārstāvjiem

10.12.2021. Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

03.12.2021. 9.decembrī notiks apspriešanās ar ostas lietotajiem

07.07.2021. Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

06.05.2021. Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

17.03.2021. Attālināta tikšanās ar ostu termināļu pārstāvjiem un LR Satiksmes ministru Tāli Linkaitu

06.01.2021. Attālināta tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

14.07.2020. Brīvostas pārvalde ar uzņēmējiem pārrunā gaidāmās izmaiņas ostu pārvaldībā

22.04.2020. Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

08.01.2020. Tikšanās ar ostu termināļu pārstāvjiem un LR Satiksmes ministru Tāli Linkaitu

19.12.2019. Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

10.05.2019. Tikšanās ar ostu termināļiem par dalību starptautiskajās izstādēs

18.04.2019. Tikšanās ar ostas uzņēmumiem starptautiskās loģistikas un transporta izstādes "TransRussia 2019" laikā

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2017/352, 15.pantu “Apspriešanās ar ostas lietotājiem un citām ieinteresētajām personām”.