2022.gada 23.februāris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 23.februāra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 26.janvāra sēdes protokola Nr. 3/2022 apstiprināšanu.
 2. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 1 mēnesī.
 3. Par nomas attiecību nodibināšanu ar SIA “VENTKONDENSĀTS”.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 5. Par grozījumiem 2022.gada budžetā, izpildot 2021.gada 29.decembra Ventspils brīvostas valdes lēmumā Nr.317 “Par Norvēģijas grantu programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta īstenošanu noteikto.
 6. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 7. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 8. Par SIA “Kurzemes granulas” iesniegumu.
 9. Par AS “Ventspils Grain Terminal” iesniegumiem.
 10. Par vienošanos par ostu veicamajām iemaksām Ostu attīstības fondā 2022.gadā akceptēšanu.
 11. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā audita Nr.2021/1 ieteikumu ieviešanu.
 12. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā audita Nr.2021/2 ieteikumu ieviešanu.
 13. Par grozījumiem Nolikumā par Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkumu procedūru organizēšanas kārtību un veidiem.
 14. Par termināļu priekšlikumiem kravu piesaistes veicināšanai.
 15. Par Ventspils brīvostas maksām.
 16. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 6.aprīļa sēdes dienas kārtību.