Kuģošanas atbalsta dienests

Dziļumu uzmērīšana, tralēšana un padziļināšana ostas kanālu, akvatoriju un piestātņu attīstībai un uzturēšanai, hidrogrāfisko datu apstrāde un analīze, kuģu Skauts un Neptūns vadība, kā arī citu līgumorganizāciju flotu ostas padziļināšanas darbu vadība.

Kuģošanas atbalsta dienesta vadītājs

Normunds Kornijanovs
Tālrunis: (+371) 63607500

 

Aprīkojuma uzturēšanas dienests 

Nodrošina krasta un peldošo navigācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu — ekspluatācija, apkope, tehniskā kontrole un darbības analīze.

Hidrogrāfijas dienests

Dziļumu uzmērīšanas darbi tralēšanas un padziļināšanas darbi ostas kanālu, akvatoriju un piestātņu attīstībai un uzturēšanai hidrogrāfisko datu apstrāde un analīze, kuģu Skauts un Neptūns vadība, kā arī citu līgumorganizāciju flotu ostas padziļināšanas darbu vadība.