Ražo brīvostā

Ventspils brīvosta ir ES ziemeļu daļas speciālā ekonomiskā zona visu veidu rūpnieciskās ražošanas attīstītībai. Mūsu priekšrocības ir izdevīgi sadarbības nosacījumi, pielāgota ražošanas infrastruktūra un stratēģisko resursu nodrošinājums, apjomīgs intelektuālā kapitāla, zinātnes un izglītības potenciāls, kā arī pievilcīga Baltijas jūras piekrastes pilsētas vide. Izdevīgs transporta savienojums un daudzveidīgi loģistikas risinājumi padara mūs ērti sasniedzamus ES un tālāk – Centrālās Āzijas virzienā.

7 iemesli, kāpēc attīstīt savu biznesu Ventspilī

Ērts importa / eksporta savienojums starp ES, Centrālās Āzijas tirgiem Atrašanās Austrumu – Rietumu tranzīta savienojumā un Eiropas TEN – T transporta tīklā ar visu veidu loģistikas iespējām.

Aprīkotas teritorijas rūpnieciskai ražošanai

 

Vairāk nekā 500 ha brīvu, ar elektroenerģiju, IT un telekomunikācijām un citām inženierkomunikācijām aprīkotu platību ražošanas uzsākšanai (iespējami ieguldījumi uzņēmumu infrastruktūras izveidei). Nomas maksa 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības.

Darbaspēka pieejamība, augsts intelektuālā kapitāla potenciāls

 

 

 

 

Multilingvāls vietējais darbaspēks (latviešu, krievu, angļu, vācu valoda). 

Attīstīta arodizglītība pieprasītās specialitātēs — valstī modernākā infrastruktūra profesionālo prasmju apguvei metālapstrādes, mehatronikas, inženiermehānikas, automehānikas, enerģētikas, elektronikas u.c. nozarēs.

Viena no Baltijā labākajām augstākās izglītības bāzēm IT, telekomunikāciju, elektronikas, radioastronomijas, inženierzinātņu, mašīnbūves un citās perspektīvās nozarēs.

Moderna infrastruktūra un iespējas uzņēmumu darbinieku īpašai apmācībai ražošanai nepieciešamajās jomās.

Vietējie zinātniski pētnieciskie institūti R&D zināšanu pārnesei biznesa vidē.

Vienkārši uzsākt biznesu, pievilcīga nodokļu vide, speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) statuss

Iespēja darboties stabilā biznesa vidē ar ievērojamiem nodokļu atvieglojumiem un citām SEZ priekšrocībām.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis tiek samazināts par 80%, līdz kamēr uzņēmums var kompensēt līdz 40% (60% mazajiem un 50% vidējiem uzņēmumiem) no ieguldījumiem. Kompensācijas laikā uzņēmumu ienākuma nodoklis ir 4%, kas citur Latvijā veido 20%, savukārt nekustamā īpašuma nodoklis ir 0,3%. 

Attīstīta biznesa inkubācijas sistēma 

Biznesa atbalsta centra un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatora atbalsts uzņēmumu darbības sākumposmā.

Pretimnākoša, ikvienā uzņēmuma attīstības stadijā sadarbībai atvērta pašvaldība

Projekta koordinators katram investīciju projektam — praktisko jautājumu risināšanai un ātrākai virzībai. 

Ērta un sakārtota pilsētvide Viena no dzīvošanai pievilcīgākajām Baltijas jūras piekrastes pilsētām. Ventspils ir gan osta un rūpnieciskais parks, gan krāšņa ikdienas un tūrisma vide ar pirmklasīgu infrastruktūru, daudzveidīgu kultūras, visu veidu izglītības, sporta un atpūtas piedāvājumu un sakoptu pludmali.

 

Uzņēmumi Ventspils Brīvostā

stiklaplasta lielgabarīta rūpniecisko iekārtu ražošana;
šķidro kristālu displeju produktu ražošana;