2020.gada 30.marts

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 30.marta ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par izmaiņām Ventspils brīvostas pārvaldes amatu sarakstā.