2021.gada 18.augusts

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 18.augusta ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par AS “KĀLIJA PARKS” iesniegumu.