2020.gada 29.decembris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 29.decembra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 20.novembra sēdes protokola Nr.37/2020 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.38/2020 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 04.decembra sēdes protokola Nr.39/2020 apstiprināšanu.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 16.decembra sēdes protokola Nr.40/2020 apstiprināšanu.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 6. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 7. Par iesniegumiem un izmaiņām līgumos.
 8. Par pārskatu par Ventspils brīvostas pārvaldes Mārketinga un attīstības nodaļas darbiniekiem, to galvenajiem amata pienākumiem, noslodzi.
 9. Par g/s “Dzelme”.
 10. Par Ventspils ostas stratēģisko plānu
 11. Par finansējumu Ventspils brīvostas pārvaldes viedokļa paušanai plašsaziņas līdzekļos Ventspilī
 12. Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmas procedūrām nelieliem reklāmas projektiem
 13. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada precizēto struktūru.
 14. Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu plānu 2021.gadam.
 15. Par Ventspils brīvostas nefinanšu mērķu 2021.gadam noteikšanu.
 16. Par informācijas publicēšanu Ventspils brīvostas pārvaldes tīmekļvietnē atbilstoši Ministru kabineta 28.01.2020 noteikumiem Nr.62 “Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums”.
 17. Par līgumu ar AS “BMGS” par apvienotajiem projektēšanas darbiem un būvdarbiem - Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūvei
 18. Par SIA “Noord Natie Ventspils termināls” iesniegumiem
 19. Par vienošanos ar AS “Ventas osta”
 20. Par līgumu ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils osta”
 21. Par nomas līgumu pagarināšanu Dārzu ielā 6 un Sarkanmuižas dambī 25c, Ventspilī.
 22. Par Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5 telpām.