2020.gada 28.septembris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 28.septembra ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes 2020.gada budžetā (Nr.29/2020).